• Advisering, strategieontwikkeling en procesbegeleiding in de non-profitsector op het gebied van imago, profilering en het opbouwen, en gecommitteerd houden van een achterban, waardoor de kansen worden vergroot in een sector waarin marktwerking, ondermeer door stimulering van de overheid, sterk toeneemt. Transparant opereren, heldere, directe communicatie en het optimaal gebruik maken van nieuwe media zijn hierbij van essentieel belang.

• Advisering, strategieontwikkeling en procesbegeleiding in het bijzonder in de non-profitsector, met betrekking tot veranderingen, professionalisering of groei van de organisatie of het bedrijf.

• Advisering, strategieontwikkeling en procesbegeleiding van kleine bedrijven en organisaties die een nieuwe impuls nodig hebben, een nieuw project willen opzetten, of een zetje nodig hebben om een nieuwe stap te nemen.

• Advisering en ondersteuning bij het ontwikkelen van strategieŽn en campagnes voor het bereiken en binden van nieuwe doelgroepen.

• Trainingen en coachingstrajecten op maat.

• Ondersteuning bij de implementatie van het advies. Daarbij kunnen trainingen en coachingstrajecten op maat aangeboden worden. Hierdoor kan een adviestraject van A tot Z, inclusief begeleiding bij de implementatie van het advies, worden geleverd.

"Zoek voor grote vraagstukken een
oplossing als ze nog klein zijn."
Lao-Tse (Chinees filosoof)