Ik studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen en Volkenrecht. Aan dezelfde universiteit behaalde ik het propedeuse Recht. In het kader van mijn studie voerde ik langdurig onderzoek uit naar de houding van Nederland en Cuba in de Cubacrisis van 1962 en de Nederlandse positie tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Begin jaren í80, tijdens het hoogtepunt van het kernwapendebat, werkte ik op de afdeling Internationaal van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Tien jaar later was ik medeoprichter van het European Centre on Pacific Issues (ECSIEP), een bureau dat zich in Europa door middel van informatie, campagnes en lobby inzette voor de belangen van de Pacificregio. Ik werkte daar tot 2007, eerst als information officer, de laatste acht jaar als directeur. Sinds 2008 ben ik oprichter/eigenaar van Van der Vlies Advies, een plek waar ik mijn passie, kennis en ervaring inzet voor organisaties en kleine of startende ondernemingen.

De afgelopen 30 jaar vervulde ik vele bestuurs- en commissarisfuncties, ondermeer bij het Interkerkelijk Vredesberaad, Stichting OIKOS, Stichting Papua Volken en het Europe Pacific Solidarity Network. Ik heb een passie voor communicatie, het bereiken en eventueel beÔnvloeden van publiek of doelgroep. Hoe de boodschap over te brengen? Verder heb ik een grote interesse in (het voorkomen van) crises en conflicten, en in conflictoplossing. In mijn bestuursfuncties ligt altijd de uitdaging om tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden en oplossingsgericht met (potentiŽle) conflicten om te gaan. Ik heb een ruime internationale ervaring. Zowel in het kader van mijn bestuursfuncties als voor mijn werk heb ik regelmatig internationale reizen gemaakt, internationale conferenties bezocht, georganiseerd en voorgezeten, en deel uitgemaakt van missies naar crisis- of conflictgebieden.
"What the caterpillar calls
the end, the rest of the world
calls a butterfly
"
Lao-Tse (Chinees filosoof)